Search
Close this search box.
การระบุความเสี่ยง

8 วิธีการระบุความเสี่ยงในองค์กรของคุณ

แม้ว่าคุณอาจจะไม่รู้ตัวว่าวิกฤตจะมาสู่องค์กรของคุณเมื่อไหร่ แต่คุณสามารถใช้การจัดการความเสี่ยงบางอย่างในองค์กรของคุณ เมื่อเวลาผ่านไป คุณจะต้องพัฒนาขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้แน่ใจว่า สิ่งต่าง ๆ จะไม่ผิดพลาดตามที่วางแผนไว้ เพื่อลดผลกระทบต่อองค์กรที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต การสร้างแผนบริหารความเสี่ยง ซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่า การระบุความเสี่ยง

1.กระจายความเสี่ยง

เมื่อเริ่มต้นกระบวนการบริหารความเสี่ยง การระบุความเสี่ยง อาจเป็นเรื่องที่ทำได้ เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ระดับสูง ว่าอะไรคือสิ่งที่ชัดเจนที่สุด ที่อาจผิดพลาดในบริษัทหรืออุตสาหกรรมของคุณ สิ่งเหล่านี้สามารถขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ทางธุรกิจและกิจกรรมประจำวันของคุณ

ความเสี่ยงมีหลายแง่มุม มีหลายประเภท ได้แก่ การแข่งขัน, การเงิน, ความปลอดภัย, การปฏิบัติงาน, เทคโนโลยี, กฎหมาย, การเมือง, ชื่อเสียง, และอื่นๆ >>> แบ่งองค์กรของคุณออกเป็นแต่ละส่วนและพิจารณาจุดอ่อนของแต่ละฝ่าย

การถามคำถามเชิงลึกกับตัวเอง สามารถเปิดเผยจุดอ่อนในองค์กรของคุณ ที่คุณอาจไม่เคยพิจารณา ตัวอย่างเช่น กระบวนการผลิตของคุณปลอดภัยหรือไม่, พนักงานของคุณทุกคนได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมหรือไม่, จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณสูญเสียลูกค้ารายใหญ่ที่สุด, หากเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้น คุณจะรู้วิธีจัดการหรือไม่และใครเป็นผู้รับผิดชอบ หากคุณคิดว่าคำถามเช่นนี้คุณไม่สามารถตอบได้ นั่นแสดงถึงความเสี่ยงที่ต้องจัดการให้ดีขึ้น

2.มองโลกในแง่ร้าย

อะไรคือสิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กรของคุณ หากมีวันที่ทุกอย่างผิดพลาด ลำดับเหตุการณ์นั้นจะเป็นอย่างไร แม้ว่าการมองโลกในแง่ร้ายมากเกินไป อาจไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดในการดำเนินธุรกิจ แต่ การระบุความเสี่ยง ก็มีประโยชน์อย่างเหลือเชื่อ

ในขั้นตอนนี้ สิ่งสำคัญคือ ต้องหลีกเลี่ยงความมั่นใจที่มากเกินไปและคิดว่าสิ่งที่ทำไม่ได้หรือจะไม่เกิดขึ้น ท้าทายสมมติฐานทั้งหมดของคุณเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ใด ๆ ที่จะเกิดขึ้น

3.ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

ควรมีความสัมพันธ์กับคนหลายคนที่สามารถช่วยระบุความเสี่ยงได้ เช่น นายหน้าประกันภัย, นักบัญชี หรือที่ปรึกษาทางการเงิน นายหน้าประกันภัย ซึ่งหมายความว่าพวกเขาสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มได้ หากคุณประสบปัญหาประเภทเดียวกันหลายครั้งแสดงว่า มีความเสี่ยงที่จัดการไม่เหมาะสม

โบรกเกอร์ ยังมีบทบาทในการช่วยคุณประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจของคุณ และแนะนำความคุ้มครองประกันภัย เพื่อช่วยปกป้องคุณในกรณีที่เกิดขึ้น หากพวกเขาไม่ให้บริการประเภทนี้ พวกเขาอาจจะแนะนำที่ปรึกษาที่ดีที่สามารถทำได้

ในทำนองเดียวกัน นักบัญชีและที่ปรึกษาทางการเงิน จะมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับประเภทการชำระเงินที่คุณทำซ้ำ ๆ นอกจากนี้ ยังสามารถให้คำแนะนำและระบุความเสี่ยงทางการเงินทั่วทั้งองค์กร

READ  การจัดการวิกฤต (Crisis Management) เรื่องสำคัญที่ทุกองค์กรไม่ควรมองข้าม

4.ทำการวิจัยภายในองค์กร

หากคุณจัดการข้อเรียกร้อง จากการผิดพลาดของคุณเองหรือพนักงานที่ทำงาน คุณสามารถทำการวิจัยภายใน เพื่อระบุความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรด้วยการสังเกตง่าย ๆ

การทำเช่นนี้จะทำให้สามารถรับรู้พื้นที่ที่มีการทำสิ่งต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายที่สูงผิดปกติในแผนกหนึ่ง อาจชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่ไม่ได้รับการประเมินคุณ

ด้วยข้อมูลและการวิเคราะห์แนวโน้ม คุณสามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและการพลาดพลั้ง เป็นตัวชี้วัดสำคัญของประเด็นปัญหาที่ทีมบริหารความเสี่ยงต้องทำการแก้ไข

5.ทำการวิจัยภายนอกองค์กร

ทุกอุตสาหกรรมมีแนวโน้มที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วไป หากคุณไม่ได้เป็นองค์กรในอุตสาหกรรมใหม่ คุณสามารถเรียนรู้มากมายเกี่ยวกับการระบุความเสี่ยงจากผู้ที่เคยมีประสบการณ์ก่อนหน้าคุณ

องค์กรวิชาชีพ อาจให้ข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับความเสี่ยงที่มักพบในองค์กรที่คล้ายคลึงกับของคุณ พวกเขาสามารถเข้าถึงการวิจัยในอุตสาหกรรมหรือรายงานแนวโน้มที่จะเน้นย้ำถึงความเสี่ยงทั่วไป

คุณยังสามารถให้ความสนใจกับคู่แข่งหรือบริษัทที่คล้ายกับคุณได้ ความสูญเสีย, ความสำเร็จในการบริหารความเสี่ยง,​ การเผยแพร่ข่าวสาร หรือแม้แต่แนวปฏิบัติทางกฎหมาย สามารถช่วยคุณในการระบุความเสี่ยงประเภทเดียวกันได้

6.ขอความคิดเห็นของพนักงานอย่างสม่ำเสมอ

ตั้งแต่พนักงานแนวหน้าไปจนถึง CEO จะมีมุมมองที่แตกต่างกันเกี่ยวกับองค์กรและความเสี่ยงที่พวกเขาเจอในขณะปฏิบัติงาน ด้วยเหตุนี้ พนักงานจึงเป็นทรัพยากรที่มีค่าที่สุดอย่างหนึ่งในการระบุความเสี่ยง

พนักงานทุกคนโดยเฉพาะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ อาจมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้เกี่ยวกับความเสี่ยงที่พวกเขาพบในการดำเนินธุรกิจประจำวัน 

คุณสามารถขอความคิดเห็นของพนักงานตรง ๆ ผ่านการประชุมหรือสัมมนา หรืออาจจะขอความคิดเห็นโดยไม่เปิดเผยตัวตน  การอนุญาตให้มีการรายงานเหตุการณ์โดยไม่เปิดเผยตัวตน อาจเพิ่มโอกาสในการตอบสนองจากพนักงานที่กังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการพูด ในขณะที่การสนทนากลุ่มอาจเพิ่มจำนวนการระดมความคิดและนำไปสู่ความเสี่ยงที่ระบุได้มากขึ้น

7.วิเคราะห์ข้อร้องเรียนของลูกค้า

หากมีผู้ร้องเรียนหลายคนเกี่ยวกับกระบวนการเดียวกันอาจเป็นไปได้ว่า มีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง กลยุทธ์นี้มีประโยชน์มากที่สุดสำหรับลูกค้าที่มาสถานที่ตั้งจริง เช่น หน้าร้าน อย่างไรก็ตาม แม้แต่ลูกค้าดิจิทัลเพียงรายเดียวก็สามารถให้ข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า ซึ่งสามารถช่วยระบุและลดความเสี่ยงด้านชื่อเสียงได้

8.ใช้โมเดลหรือซอฟต์แวร์

มีกลยุทธ์ทางธุรกิจและเทคโนโลยีมากมายที่ช่วยระบุและจำแนกความเสี่ยง การจำลองสถานการณ์,​ สวมบทบาท,​ การวิเคราะห์ SWOT, ผังงาน และการทำแผนที่ความเสี่ยง เป็นต้น

 

 

Resource: https://www.clearrisk.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า