กฎเหล็ก 4 ข้อ ในการทำโฆษณาให้สินค้าขายดี By David Ogilvy

หากต้องการให้สินค้าของตนเองขายดี “โฆษณา” ถือเป็นสิ่งจำเ […]

เมษายน 22, 2021

6 องค์ประกอบสำคัญที่คุณต้องรู้.. ในการทำแผนการโฆษณา

แผนการ โฆษณา คือ เอกสารที่จัดทำขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อส […]

ตุลาคม 15, 2020