Data Analytics สำคัญต่อองค์กรของคุณอย่างไร

ความสำคัญของ Data Analytics ในโลกสมัยใหม่

เมื่อบทบาทของเทคโนโลยีมีความสำคัญในทุกภาคส่วนการรวบรวมข้อมูลจำเป็นต้องเสริมด้วยการวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในการตัดสินใจ ซึ่ง Data Analytics มีส่วนช่วยให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมเข้าใจข้อมูลปริมาณมหาศาลเพื่อการเติบโตและการพัฒนาต่อไป การลงทุนในการวิเคราะห์คือความแตกต่างระหว่างบริษัทที่ประสบความสำเร็จและล้มเหลวในปัจจุบันและอนาคต

Data Analytics คืออะไร

Data Analytics เป็นคำศัพท์ที่ค่อนข้างใหม่สำหรับคนจำนวนมาก หมายถึงกระบวนการและเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็นในการประมวลผลชุดข้อมูลและตีความข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ รวมถึงเครื่องมือและกระบวนการต่าง ๆ ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สามารถเป็นได้ทั้งเชิงคุณภาพ เช่น การสำรวจคุณภาพชีวิตในด้านการแพทย์ หรือเชิงปริมาณ เช่น เครื่องมือทางสถิติหรือซอฟต์แวร์ มีการแยกส่วนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ออกจากข้อมูลที่ไม่จำเป็น และวิเคราะห์เพื่อสร้างรูปแบบและข้อมูลตัวเลขที่สามารถช่วยในการเปลี่ยนแปลงที่ทำกำไรได้

Data Analytics เป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างกลยุทธ์ในองค์กรใหญ่ ๆ ทั้งหมด เนื่องจากช่วยคาดการณ์แนวโน้มและพฤติกรรมของลูกค้า, เพิ่มประสิทธิภาพทางธุรกิจ และทำการตัดสินใจโดยมีหลักฐานสนับสนุน

องค์ประกอบต่าง ๆ ของ Data Analytics

 • Data mining (การทำเหมืองข้อมูล): เป็นการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลจำนวนมาก (Big Data) ที่มีความสัมพันธ์กัน เช่น ใช้สำหรับกำหนดรูปแบบพฤติกรรมในข้อมูลผู้ป่วย หรือในการทดลองทางคลินิกจำนวนมาก
 • Text analytics (การวิเคราะห์ข้อความ): เป็นการประมวลผลข้อความที่ไม่มีโครงสร้างจำนวนมากเพื่อพัฒนาอัลกอริธึม ประกอบด้วยการวิเคราะห์ทางภาษา, การจดจำรูปแบบในข้อมูลที่เป็นข้อความ และการกรองอีเมลขยะออกจากอีเมลที่มีประโยชน์
 • Data visualisation (การสร้างภาพข้อมูล): เป็นการจัดวางข้อมูลในรูปแบบภาพเพื่อการประเมินที่ดีขึ้น ช่วยให้เข้าใจข้อมูลที่ซับซ้อนได้ ตัวอย่าง ได้แก่ แผนภูมิแท่ง, ฮิสโตแกรม, กราฟ และแผนภูมิวงกลม
 • Business intelligence (ข่าวกรองธุรกิจ): เป็นการแปลงข้อมูลเป็นข้อมูลเชิงลึกที่สามารถนำไปปฏิบัติได้สำหรับธุรกิจ ผลลัพธ์เหล่านี้ใช้ในการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ เช่น การจัดวางผลิตภัณฑ์และราคา เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือภาพ เช่น การทำแผนที่

ประโยชน์ของ Data Analytics สำหรับธุรกิจ

การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นทรัพย์สินที่สำคัญสำหรับบริษัท เพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขัน

 • การพัฒนาผลิตภัณฑ์: ช่วยให้สามารถคาดการณ์และค้นพบความรู้ได้ ช่วยสร้างความเข้าใจสถานะปัจจุบันของธุรกิจหรือกระบวนการและเป็นรากฐานที่มั่นคงในการทำนายผลลัพธ์ในอนาคต ที่สำคัญ ช่วยให้ธุรกิจเข้าใจสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันและเปลี่ยนแปลงกระบวนการหรือกระตุ้นความจำเป็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ตรงกับความต้องการของตลาด
 • เนื้อหาที่ตรงเป้าหมาย: การรู้ว่าลูกค้าต้องการอะไรล่วงหน้าทำให้แคมเปญการตลาดเน้นไปที่ลูกค้ามากขึ้น ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ปรับแต่งโฆษณาของตนเพื่อกำหนดเป้าหมายกลุ่มฐานลูกค้าทั้งหมดของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยให้พวกเขากำหนดได้ว่าฐานลูกค้ากลุ่มใดจะตอบสนองต่อแคมเปญได้ดีที่สุด และยังช่วยประหยัดเงินค่าใช้จ่ายในการโน้มน้าวใจลูกค้าให้ซื้อและปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมของความพยายามทางการตลาด
 • ประสิทธิภาพการดำเนินงาน: ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ ระบุโอกาสที่เป็นไปได้อื่น ๆ ในการปรับปรุงการดำเนินงานหรือเพิ่มผลกำไรสูงสุด เพื่อให้เห็นว่าการดำเนินการใดให้ผลลัพธ์โดยรวมดีที่สุดภายใต้เงื่อนไขต่าง ๆ , ระบุพื้นที่ปฏิบัติการที่อาจเกิดข้อผิดพลาดได้ และส่วนใดที่ต้องปรับปรุง

ข้อดีของการเป็นนักวิเคราะห์ข้อมูลมืออาชีพ

 • สามารถเพิ่มทักษะที่จำเป็นสำหรับงานได้อย่างง่ายดาย: ทำให้คุณเรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือวิเคราะห์ที่ต้องการและเชี่ยวชาญด้านเวลาได้ง่ายขึ้นและน่าสนใจ
 • เป็นอาชีพที่ต้องการ: Data Analytics ถือเป็นอาชีพที่เป็นที่ต้องการตัวมากที่สุด โดยผู้ให้บริการ Internet of Things (IoT) 75% และมากกว่า 68% กำลังดิ้นรนในการหาพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งโอกาสทางอาชีพนี้คาดว่าจะเติบโตในอนาคต
 • มีโอกาสมากมายในหลายโดเมน: Big Data Analytics บรรลุโซลูชันที่คุ้มค่าและปรับปรุงอำนาจการตัดสินใจในด้านการพัฒนาที่หลากหลาย รวมถึงการดูแลสุขภาพ, การผลิต, การศึกษา, สื่อ การค้าปลีก และแม้แต่อสังหาริมทรัพย์ คุณจะมีโอกาสเลือกจากหลากหลายอุตสาหกรรมที่ตรงกับทักษะและความสนใจของคุณ
 • รายได้สูง: นักศึกษาและคนหนุ่มสาวที่ขับเคลื่อนด้วยตรรกะ เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์ และเป็นนักสื่อสารที่ยอดเยี่ยมที่ต้องการสร้างรายได้ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในขณะที่ทำงานในช่วงเวลาที่กำหนด ควรพิจารณาว่า Big Data Analytics เป็นอาชีพต้น ๆ
 • ต่อยอดได้หากถนัดทางคณิตศาสตร์: หากคุณมีไหวพริบในวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ Data Analytics จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะของคุณในสถิติประยุกต์, พีชคณิตเชิงเส้น, การวิเคราะห์จริง, การวิเคราะห์เชิงตัวเลข และทฤษฎีกราฟ
 • ช่วยให้คุณสามารถใช้อำนาจในการตัดสินใจ: Data Analytics เป็นช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร ทำให้สามารถตัดสินใจได้อย่างมีข้อมูลและได้เปรียบเหนือคู่แข่ง คุณจะทำงานร่วมกับบุคคลสำคัญขององค์กรเพื่อปรับปรุงเลเยอร์การตัดสินใจจากบนลงล่าง และประสานงานกับระดับท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึก

ติดตามแฟนเพจ Work360
Add Friend รับฟรี EBook

 

Resource: https://www.technologyhq.org/

READ  CI คือ อะไร ( ที่ไม่ใช่ Corperate Identity )
บทความที่เกี่ยวข้อง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า
scroll to top