Crisis Management

เรียนรู้การจัดการวิกฤต เพื่อพัฒนาองค์กรและความสัมพันธ์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

ธุรกิจทั้งหมดล้วนมีความอ่อนไหวต่อวิกฤต จึงเป็นเหตุผลว่า ทำไมจำเป็นต้องมีแผน การจัดการวิกฤต และเตรียมพร้อม เพื่อหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจเป็นความหายนะขององค์กรอยู่เสมอ

คุณสามารถเตรียมธุรกิจของคุณให้พร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ โดยการใช้แผนการจัดการวิกฤต และทำความเข้าใจในขั้นตอนต่างๆ

เลือกหัวข้ออ่าน

วิกฤตทางธุรกิจคืออะไร?

วิกฤตทางธุรกิจคือ เหตุการณ์ที่สร้างความเสียหายให้กับบริษัท โดยการทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, ทำลายการดำเนินธุรกิจ, ส่งผลเสียต่อการเงิน หรือทำร้ายพนักงาน

วิกฤตทางธุรกิจ เกิดได้ทั้งสิ่งภายในหรือภายนอก จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเตรียมพร้อมที่จะจัดการหนึ่งในเหตุการณ์เหล่านี้ด้วยแผนที่คุณและทีมของคุณสร้างขึ้น ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์จริง

การจัดการวิกฤตคืออะไร?

การจัดการวิกฤตคือ กระบวนการจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจ และส่งผลต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น พนักงาน, ลูกค้า, รวมถึงรายได้ของคุณ การจัดการวิกฤตเป็นองค์ประกอบสำคัญของการประชาสัมพันธ์

กระบวนการจัดการวิกฤต

ขั้นตอนหลักในกระบวนการจัดการวิกฤต เพื่อให้ทีมและผู้นำวิกฤตของคุณเตรียมพร้อมได้ดีที่สุด

1.ก่อนวิกฤต

ส่วนแรกของการจัดการวิกฤตคือ การป้องกันวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการสร้างแผนการจัดการวิกฤต, จ้างและฝึกอบรมทีมจัดการวิกฤตของคุณ และจัดทำแบบทดสอบสำหรับการนำแผนของคุณไปใช้

อีกส่วนหนึ่งของขั้นตอนนี้คือ การร่างข้อความการสื่อสารในภาวะวิกฤตที่คุณอาจต้องถ่ายทอดในช่วงวิกฤต ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลาเมื่อสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นจริง

2.การจัดการและการตอบสนองต่อภาวะวิกฤต

ขั้นตอนนี้ คุณต้องพิจารณาถึงกระบวนการจัดการและการตอบสนองต่อขั้นตอนต่าง ๆ ของวิกฤต เมื่อแผนการจัดการวิกฤตของคุณถูกนำไปใช้จริง

มีการเผยแพร่ข้อความการจัดการวิกฤตเบื้องต้น, พนักงาน, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ผู้ติดต่อ, และความปลอดภัยบริษัทจะได้รับการจัดลำดับความสำคัญ 

3.หลังวิกฤต

เมื่อวิกฤตผ่านไป การจัดการวิกฤตของคุณยังไม่เสร็จสิ้นนะ คุณจำเป็นต้องติดต่อกับพนักงานลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ ควรส่งการอัปเดตเชิงรุกไปยังบุคคลเหล่านี้

สุดท้าย ทำงานร่วมกับทีมจัดการวิกฤตของคุณ เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์แผนการจัดการวิกฤตว่าจะเป็นอย่างไรในสถานการณ์ฉุกเฉินที่แท้จริง

การสื่อสารในภาวะวิกฤตของคุณดำเนินการอย่างไร ผู้ชมของคุณมีคำถามหรือข้อกังวลใจที่ค้างคาหรือไม่ และที่สำคัญคุณควรเรียนรู้กระบวนการจัดการวิกฤตของคุณ เพื่อการวางแผนในอนาคต

แผนการจัดการวิกฤตคืออะไร?

แผนการจัดการวิกฤต เป็นกระบวนการที่กำหนดขึ้น เมื่อต้องรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่ก่อกวนหรือไม่คาดคิด แผนการจัดการวิกฤตของคุณควรเสร็จสิ้นก่อนที่จะเกิดวิกฤต เพื่อให้ธุรกิจของคุณพร้อมที่จะใช้แผนนี้ เพื่อต่อสู้และแก้ไขเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

เหตุใดจึงต้องจัดทำแผนจัดการภาวะวิกฤต

หากธุรกิจของคุณเผชิญกับวิกฤต ไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตามและไม่มีแผนการจัดการวิกฤต เท่ากับว่าคุณจะได้รับผลกระทบที่ร้ายแรงและยาวนาน

ผลที่ตามมาเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับปัญหาด้านกฎหมาย การปฏิบัติงานและการประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ สถานการณ์วิกฤตอาจทำให้คุณเลิกทำธุรกิจได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขอบเขตของความเสียหาย

พูดง่ายๆก็คือ ธุรกิจทั้งหมดควรมีแผนการจัดการวิกฤต เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเหตุการณ์ที่ไม่ได้วางแผนไว้และป้องกันความเสียหายในระยะยาว เหตุผลหลักอีก 4 ประการที่คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณมีแผนการจัดการวิกฤต ได้แก่

 • รักษาชื่อเสียงของคุณกับลูกค้า, คู่แข่ง และผู้นำในอุตสาหกรรมในระหว่างและหลังวิกฤต
 • ตรวจความปลอดภัย, สุขภาพ และความเป็นอยู่ที่ดีของทุกคนที่ทำงานกับบริษัทของคุณ
 • ให้ความอุ่นใจในฐานะนายจ้างและบริษัท โดยที่คุณพร้อมรับทุกสถานการณ์ที่เข้ามา
 • เพิ่มผลผลิตระหว่างและหลังวิกฤต โดยทุกคนจะรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเองตลอดช่วงวิกฤต จึงมีเวลาพักน้อยลง ดำเนินการมากขึ้น และแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น

7 ขั้นตอนในการสร้างแผนจัดการวิกฤต

1.ระบุวิกฤตทุกประเภทที่เป็นไปได้

สิ่งแรกที่คุณต้องทำ เมื่อสร้างแผนการจัดการวิกฤตสำหรับธุรกิจของคุณคือ ระบุวิกฤตทุกประเภทที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจของ และจุดที่ประสบปัญหามากที่สุด

 • วิกฤตการเงิน เมื่อธุรกิจพบกับความต้องการที่ลดลง สำหรับสิ่งที่พวกเขาขาย ไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการ พวกเขาสูญเสียมูลค่าในทรัพย์สินเหล่านั้น และไม่สามารถชำระหนี้ได้
 • วิกฤตด้านบุคลากร เมื่อพนักงานหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณหรือผิดกฎหมาย การประพฤติมิชอบนี้อาจเกิดขึ้นในหรือนอกสถานที่ทำงาน และอาจเกี่ยวข้องกับชีวิตการทำงาน ชีวิตส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 • วิกฤตขององค์กร เมื่อธุรกิจทำผิดต่อลูกค้า โดยที่ส่งผลเสียต่อลูกค้าอาจรวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลสำคัญจากลูกค้าที่สมควรได้รับทราบรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะ หรือหาประโยชน์จากลูกค้า
 • วิกฤตเทคโนโลยี เมื่อเซิร์ฟเวอร์ล่ม ซอฟต์แวร์ขัดข้อง หรือระบบเทคโนโลยีอื่นหยุดทำงาน อาจทำให้ธุรกิจสูญเสียรายได้จำนวนมาก ทำให้ลูกค้าตั้งคำถามถึงความน่าเชื่อถือหรือทำให้ชื่อเสียงของพวกเขาเสื่อมเสีย
 • วิกฤตทางธรรมชาติ พายุเฮอริเคน, ทอร์นาโด,​ น้ำท่วม และพายุฤดูหนาว ล้วนเป็นตัวอย่างของวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติที่มีอำนาจในการสร้างความเสียหาย หรือทำลายพื้นที่สำนักงานของธุรกิจโดยสิ้นเชิง โดยขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของบริษัท พวกเขาอาจมีแนวโน้มที่จะเกิดภัยธรรมชาติต่าง ๆ ตลอดทั้งปี

2.กำหนดผลกระทบของวิกฤตแต่ละประเภทที่มีต่อธุรกิจของคุณ

เมื่อคุณพิจารณาวิกฤตที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจของคุณแล้ว คุณจะต้องพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัท, พนักงาน และลูกค้าของคุณ ตัวอย่างเช่น

 • ขาดทุนจากการขาย
 • ความไม่พอใจของลูกค้า
 • เสื่อมเสียชื่อเสียง
 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีอยู่
 • ความภักดีของลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ของคุณลดลง

ด้วยการประเมินผลกระทบของวิกฤตแต่ละครั้งที่อาจมีผลต่อธุรกิจ คุณจะเข้าใจมุมมองที่เป็นไปได้ของภัยคุกคามหรือภัยพิบัติแต่ละอย่างและเตรียมตัวให้เหมาะสม การทบทวนประเภทนี้จะนำคุณไปสู่การพิจารณาการดำเนินการที่เหมาะสมที่คุณและพนักงานต้องดำเนินการ เพื่อแก้ไขแต่ละเหตุการณ์

3.พิจารณาการดำเนินการที่คุณต้องดำเนินการเพื่อแก้ไขวิกฤตแต่ละประเภท

ในการกำหนดการดำเนินการที่จำเป็นที่คุณและธุรกิจของคุณจะต้องปฏิบัติตามเพื่อดำเนินการผ่านสถานการณ์วิกฤตให้ทบทวนวิธีการจัดการวิกฤตต่างๆที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ วิธีการจัดการวิกฤตที่พบบ่อยที่สุดมี ดังนี้

 • การจัดการวิกฤตที่ตอบสนอง: นี่คือ กรณีที่ธุรกิจมีการเตรียมการตอบสนอง สำหรับสถานการณ์วิกฤตประเภทใดประเภทหนึ่งที่พวกเขาสามารถนำออกมาใช้เมื่อใดก็ได้ คุณสามารถใช้ทฤษฎีการสื่อสารในสถานการณ์วิกฤต (SCCT) เพื่อช่วยพัฒนากลยุทธ์และช่วยให้ธุรกิจของคุณพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน

ตัวอย่างเช่น ธุรกิจอาจมีขั้นตอนเฉพาะ สำหรับวิธีที่พวกเขาจะจัดการวิกฤตได้อย่างทันท่วงที แผนเหล่านี้อาจให้รายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการที่พวกเขาจะแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์และจัดการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ

 • การจัดการวิกฤตเชิงรุก: นี่คือ ช่วงเวลาที่ธุรกิจคาดการณ์ว่า จะเกิดวิกฤตประเภทใดประเภทหนึ่งและเตรียมรับมือในเชิงรุก ตัวอย่างนี้จะเกี่ยวข้องกับวิกฤตธรรมชาติ เช่น ธุรกิจที่ตั้งอยู่ใน Key West,  Florida อาจมั่นใจได้ว่า มีการสร้างพื้นที่สำนักงาน เพื่อรองรับพายุเฮอริเคนและพายุที่รุนแรง
 • การจัดการวิกฤตการกู้คืน: นี่คือ ช่วงเวลาที่ธุรกิจจัดการกับวิกฤตที่มองไม่เห็น ได้แก่ วิกฤตทางเทคโนโลยี หากซอฟต์แวร์ของธุรกิจทำงานได้อย่างสมบูรณ์ในช่วงเวลาหนึ่ง และเกิดการขัดข้องโดยไม่คาดคิดจะส่งผลกระทบต่อพนักงาน

ในขณะที่คุณระบุว่า ธุรกิจของคุณมีความอ่อนไหว คุณอาจตัดสินใจที่จะพัฒนาแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ สิ่งนี้จะช่วยให้คุณระบุแง่มุมที่เป็นไปได้ทั้งหมดของวิกฤตในระดับที่ละเอียดมาก

4.ตัดสินใจว่าใครจะมีส่วนร่วมในการดำเนินการที่คุณต้องทำในแต่ละสถานการณ์

เมื่อคุณพิจารณาผลกระทบของวิกฤตแต่ละประเภทและการดำเนินการเพื่อแก้ไขแล้ว ก็ถึงเวลาพิจารณาว่า ใครจะเป็นผู้ดำเนินการตามแผนแก้ปัญหาและดำเนินการที่จำเป็น

ซึ่งอาจรวมถึงพนักงานเฉพาะที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ของธุรกิจ, HR,  ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคนอื่น ๆ ที่คุณเห็นว่าเหมาะสมตามสถานการณ์เฉพาะของคุณ

คุณอาจตัดสินใจว่า คุณต้องการความช่วยเหลือจากทนายความ, ที่ปรึกษา หรือผู้เผชิญเหตุก่อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของวิกฤต

5.จัดทำแผนแก้ไขปัญหาสำหรับวิกฤตแต่ละประเภท

ด้วยการดำเนินการตาม 4 ขั้นตอนที่กล่าวมาข้างต้น คุณสามารถพัฒนาแผนการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมสำหรับวิกฤตแต่ละประเภทได้

แผนแก้ไขปัญหาแต่ละแผนจะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจง นี่คือ คำถามทั่วไปที่ควรพิจารณา ในขณะที่พัฒนาแผนแก้ไขวิกฤตประเภทต่างๆ เช่น 

 • จะใช้เวลานานเท่าใด ในการแก้ไขวิกฤต
 • คุณต้องการเครื่องมือ และทรัพยากรอะไรบ้าง
 • คุณกำหนดว่า จะมีส่วนเกี่ยวข้องกี่คนและคนประเภทใด
 • คุณจะต้องติดต่อกับลูกค้าของคุณโดยตรงหรือไม่
 • อะไรคือสาเหตุของวิกฤต และคุณจะป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกได้อย่างไร หรือไม่ให้เลวร้ายลงได้หรือไม่

6.ฝึกทุกคนที่เกี่ยวข้องกับแผนของคุณ

ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับแผนการจัดการวิกฤตของคุณ ควรได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับบทบาทที่พวกเขาคาดหวังให้เล่น คุณอาจเลือกดำเนินการผ่านการประชุมและการนำเสนอหรือนำผู้เชี่ยวชาญมาสนทนากับพนักงานของคุณเกี่ยวกับวิธีจัดการหน้าที่การงานของพวกเขาในช่วงวิกฤต

พนักงานคนอื่น ๆ ทั้งหมดที่อาจไม่มีบทบาทในการแก้ไขสถานการณ์วิกฤต แต่ยังคงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นควรได้รับแจ้งถึงการดำเนินการที่พวกเขาคาดว่าจะทำเช่นกัน ตัวอย่างเช่น หากคุณอยู่ในสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ

การฝึกอบรมในบริษัท เกี่ยวกับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่น สถานที่พักพิง หรือพนักงานคนหนึ่งของคุณได้รับบาดเจ็บในช่วงวิกฤต เนื่องจากขาดการเตรียมตัวและการฝึกอบรม

7.ทบทวนและปรับปรุงแผนของคุณเป็นประจำและเมื่อจำเป็น

เมื่อบริษัทของคุณเติบโตขึ้น คุณอาจเพิ่มจำนวนพนักงาน, เปิดสำนักงานในเมืองใหม่หรือประเทศ เปลี่ยนโครงสร้างการดำเนินธุรกิจของคุณ ทั้งหมดนี้คือ ตัวอย่างของเวลาที่คุณจะต้องกลับมาทบทวนและอัปเดตแผนการจัดการวิกฤต เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขายังคงใช้และทำงานให้กับบริษัทของคุณได้

หากคุณผ่านช่วงวิกฤต อย่าลืมวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแผนการจัดการของคุณ เพื่อพิจารณาว่าพวกเขาประสบความสำเร็จในการกอบกู้บริษัทของคุณหรือไม่ คุณอาจตัดสินใจว่า จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงหรือปรับปรุงใหม่ทั้งหมด

READ  การบริหารความเสี่ยง เรื่องสำคัญที่พนักงานภายในองค์กรต้องรู้

ขั้นตอนของวิกฤต

นอกเหนือจากการสร้างแผนการจัดการวิกฤตแล้ว สิ่งสำคัญคือ ต้องเข้าใจและตระหนักถึงขั้นตอนต่าง ๆ ของวิกฤต ขั้นตอนเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตและสามารถช่วยให้คุณตัดสินใจได้ว่า คุณควรตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างไรในช่วงเวลาต่าง ๆ

หมายเหตุ : คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่า คุณมีแผนการจัดการวิกฤตทั้งหมด ก่อนที่จะดำเนินการผ่านขั้นตอนของวิกฤตในสถานการณ์จริง

1.สัญญาณเตือน (Warning)

แม้ว่าคุณจะไม่สามารถคาดเดาเวลาการเกิดวิกฤตได้ แต่ก็มักจะมีสัญญาณที่คุณสามารถมองหา เพื่อเป็นคำเตือนได้ สัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายประการ เช่น พฤติกรรมของพนักงาน, สภาพอากาศ หรือการเงินของบริษัท

2.การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง จะเริ่มขึ้นทันทีหลังจากวิกฤตเริ่มคลี่คลาย เป็นช่วงที่ผู้มีบทบาทสำคัญในบริษัทของคุณเริ่มประเมินผลกระทบที่สถานการณ์อาจมีต่อธุรกิจพนักงาน และลูกค้าของคุณ

จะมีการหารือเกี่ยวกับการแบ่งส่วนที่เป็นไปได้ของวิกฤต, ความเสียหายที่เป็นไปได้ และปัญหาที่เกิดขึ้น ด้วยวิธีนี้ทุกคนที่เกี่ยวข้องจะเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

3.การตอบสนอง (Response)

เมื่อคุณตรวจสอบระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวิกฤตแล้ว คุณและทีมงานของคุณจะสามารถตัดสินใจได้ว่า คุณต้องการใช้แผนการจัดการวิกฤตใด จากนั้นทุกคนที่เกี่ยวข้องรวมถึงพนักงานลูกค้าและทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉิน (ถ้าจำเป็น)

จะได้รับแจ้งถึงสถานการณ์ ขั้นตอนการตอบสนองเกี่ยวข้องกับการสื่อสารจำนวนมาก เพื่อแจ้งให้ทุกคนทราบถึงวิกฤตและเริ่มดำเนินการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการ เพื่อจัดการและบรรเทาเหตุการณ์

4.การจัดการ (Management)

คนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขวิกฤตพร้อมใจกันทำงาน เพื่อจัดการเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้น ขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการสื่อสารแบบเปิด

ประเภทเดียวกับที่คุณใช้ในขั้นตอนการตอบกลับ เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงาน, ลูกค้า, และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน พร้อมที่จะดำเนินการกับสถานะของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว

5.ความละเอียด (Resolution)

ในช่วงนี้ ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขวิกฤต ควรปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับ (หรือเกือบจะบรรลุผลสำเร็จ) วิกฤตนี้น่าจะอยู่ภายใต้การควบคุมในตอนนี้ นอกจากนี้ ยังมีการเริ่มต้นแผนการและการดำเนินการที่จำเป็นทั้งหมด ที่ใช้เพื่อทำให้ธุรกิจของคุณกลับสู่สภาวะปกติ

6.การกู้คืน (Recovery)

เมื่อคุณแก้ปัญหาเรียบร้อย แผนการแก้ปัญหาของคุณกำลังดำเนินไปได้ด้วยดี ขั้นตอนนี้ พนักงานทุกคนกลับเข้าสู่การปฏิบัติงานประจำวันและควรสร้างความมั่นใจว่า ลูกค้าจะได้รับความสำเร็จจากผลิตภัณฑ์ของคุณ

การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของแผนการจัดการวิกฤตในช่วงการฟื้นตัวเป็นสิ่งสำคัญมากเช่นกัน ด้วยวิธีนี้คุณสามารถระบุได้ว่า คุณรู้สึกอย่างไรหลังจัดการสถานการณ์ครั้งนั้น 

เพื่อช่วยให้คุณทำงานผ่านแผนการจัดการวิกฤตตลอดจนขั้นตอนของวิกฤต คุณอาจพิจารณาว่า การจ้างหรือการทำงานร่วมกับทีมจัดการวิกฤตเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับบริษัทของคุณ

ทีมบริหารวิกฤต

ทีมจัดการวิกฤตถูกสร้างขึ้น เพื่อปกป้องธุรกิจของคุณจากผลกระทบของสถานการณ์หรือเหตุการณ์วิกฤตใด ๆ นอกจากนี้ ยังช่วยให้ธุรกิจและพนักงานของคุณเตรียมพร้อมสำหรับภัยคุกคามที่อาจเข้ามาหาคุณ โดยหน้าที่หลักของทีมจัดการวิกฤต ได้แก่ 

 • ตรวจจับสัญญาณเตือนที่ส่งสัญญาณว่า วิกฤตกำลังจะมาถึง
 • การทำงานร่วมกับพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมและจัดการกับการดำเนินการตามแผนการจัดการวิกฤต
 • สร้างความมั่นใจว่า ชื่อเสียงบริษัทของคุณยังคงเป็นบวกตลอด 
 • ช่วยให้ธุรกิจของคุณเตรียมพร้อม สำหรับสถานการณ์วิกฤตในอนาคต

มีทีมจัดการวิกฤต 3 ประเภทที่บริษัทของคุณอาจจ้างมา เพื่อช่วยคุณจัดการสถานการณ์ ทีมเหล่านี้ประกอบด้วย

1.ทีมจัดการเหตุฉุกเฉินระดับภูมิภาค

ทีมจัดการเหตุฉุกเฉินระดับภูมิภาค รองรับความต้องการของท้องถิ่นตลอดสถานการณ์วิกฤต ขึ้นอยู่กับขนาดของธุรกิจของคุณและที่ตั้งสำนักงานต่าง ๆ ของคุณ ถ้าคุณมีทีมนี้ จะสามารถจัดการผลกระทบเฉพาะภูมิภาคของวิกฤตได้

2.ทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉินของสถานที่

ทีมตอบสนองเหตุฉุกเฉินของสถานที่จะตรงไปยังที่เกิดเหตุ เมื่อมีการเรียกร้อง หากพวกเขาไม่ได้อยู่ที่นั่นเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย คนในทีมประเภทนี้ ได้แก่ พนักงานในสถานที่, ผู้เผชิญเหตุคนแรก, และเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

3.ทีมสนับสนุนทางธุรกิจ

ทีมสนับสนุนจะจัดการผลกระทบของวิกฤตที่มีต่อธุรกิจโดยรวม มักประกอบด้วยพนักงานที่ดูแลให้แผนการจัดการทั้งหมดบรรลุผล เพื่อแก้ไขวิกฤต ทีมสนับสนุนทางธุรกิจ อาจรวมถึงพนักงานจากสถานที่และ/หรือสำนักงานต่างๆ

งานบริหารวิกฤต  ประกอบด้วย

1.ผู้จัดการวิกฤต

ผู้จัดการวิกฤตเป็นผู้นำและอนุมัติการสร้าง ดำเนินการตามแผนการจัดการวิกฤต พวกเขายังได้รับมอบหมายดูแลให้แผนดำเนินการในช่วงวิกฤต

2.ที่ปรึกษาการจัดการภาวะวิกฤต

โดยทั่วไปแล้วที่ปรึกษาการจัดการวิกฤตจะทำงานโดยตรง ภายใต้ผู้จัดการวิกฤตและช่วยเหลือในทุกสิ่งที่พวกเขาอาจต้องการ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนความพยายามในการจัดการ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า พวกเขามีทรัพยากรและเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็นในการทำงาน

3.ผู้อำนวยการจัดการเหตุฉุกเฉิน

ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการเหตุฉุกเฉิน ทำงานโดยตรงกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในสถานการณ์วิกฤตที่เรียกร้องให้มีการช่วยเหลือหรือสนับสนุนผู้เผชิญเหตุฉุกเฉินและเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินอื่นๆ

4.นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ในช่วงสถานการณ์วิกฤต การมีผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์ หรือทีมผู้เชี่ยวชาญด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อช่วยจัดการการติดต่อกับพนักงาน, ลูกค้า, คู่แข่ง, ผู้ติดตามโซเชียลมีเดีย

ตลอดจนสื่อมวลชนเป็นสิ่งสำคัญ ทีมประชาสัมพันธ์ของคุณจะช่วยคุณจัดการชื่อเสียงและรูปลักษณ์ของคุณในทุกรูปแบบการสื่อสารระหว่างและหลังวิกฤต

5.ที่ปรึกษาทรัพยากรบุคคล

ที่ปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล มีประโยชน์ในสถานการณ์วิกฤตทุกประเภท เพื่อให้แน่ใจว่าคุณมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและอัปเดตของผู้ติดต่อพนักงานที่ปรึกษาและผู้ตอบสนองทั้งหมดของคุณ

6.ที่ปรึกษากฎหมาย

ขึ้นอยู่กับประเภทบริษัท, อุตสาหกรรม, ทรัพยากร และวิกฤตที่คุณพิจารณาว่าคุณอาจพบว่า คุณต้องการการสนับสนุนจากที่ปรึกษากฎหมาย บุคคลนี้จะสามารถตรวจสอบได้ว่า คุณทำทุกอย่างอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อแก้ไขวิกฤต และทำตามขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมด

7.ที่ปรึกษา (การแพทย์ / สุขภาพ / ความปลอดภัย / ความมั่นคง / สิ่งแวดล้อม)

คุณอาจตัดสินใจว่า คุณต้องการความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องที่มีความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ทางการแพทย์, สุขภาพ, ความปลอดภัย, ความมั่นคง หรือสิ่งแวดล้อม

ช่นเดียวกับที่ปรึกษากฎหมาย คุณจะได้รับคำแนะนำที่จำเป็นในการจัดการวิกฤตอย่างเหมาะสมด้วยความช่วยเหลือของที่ปรึกษาเหล่านี้

เตรียมธุรกิจของคุณให้พร้อมสำหรับวิกฤต

การตรวจสอบให้แน่ใจว่า ธุรกิจของคุณเตรียมพร้อมสำหรับวิกฤตต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ จะช่วยให้คุณสามารถรักษาชื่อเสียงในเชิงบวกและดูเป็นมืออาชีพกับลูกค้าและคู่แข่ง ตลอดจนพนักงานของคุณ

การพัฒนาแผนการจัดการวิกฤตโดยพิจารณาถึงขั้นตอนที่เป็นไปได้ของวิกฤต และการสร้างทีมงานเพื่อช่วยคุณผ่านเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันหรือภัยพิบัติใด ๆ จะช่วยป้องกันบริษัทของคุณจากผลกระทบเชิงลบที่ยาวนาน

เริ่มวางแผนการจัดการของคุณและสร้างความสัมพันธ์กับผู้คนที่คุณต้องการความช่วยเหลือไปพร้อมกัน เพื่อเตรียมธุรกิจของคุณให้พร้อมสำหรับวิกฤตทุกประเภท

 

Resource: https://blog.hubspot.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า
scroll to top