การบริหารความเสี่ยงสำคัญ

การบริหารความเสี่ยง เรื่องสำคัญที่พนักงานภายในองค์กรต้องรู้

เพื่อให้ขั้นตอนใน การบริหารความเสี่ยง เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ คุณควรแจ้งพนักงานทุกคนทราบถึงความสำคัญของหน่วยงานนี้ เพื่อลดปัญหาและไขข้อข้องใจที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกองค์กร หากพวกเขาไม่รู้ว่าทำไมจะต้องมี!

1.ทุกคนต้องบริหารความเสี่ยง

ทุกองค์กรต้องเผชิญกับความเสี่ยง อย่างที่นักธุรกิจส่วนใหญ่ทราบกันดีว่า บางครั้งความเสี่ยงก็เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จ อย่างไรก็ตาม ในบางครั้ง การบริหารความเสี่ยงยังถูกมองว่าเป็นหน่วยงานแห่งการปฏิเสธ

โดยมักจะปฏิเสธแผนโครงการที่ดูเหมือนว่า จะมีความเสี่ยง นี่คือสิ่งที่ตรงกันข้ามกับความจริง วัตถุประสงค์ของ การบริหารความเสี่ยง ไม่ใช่เพื่อกำจัดความเสี่ยงทั้งหมด แต่เป็นการลดผลเสียที่อาจเกิดขึ้นจากความเสี่ยงให้เหลือน้อยที่สุด

ด้วยการทำงานร่วมกับผู้จัดการความเสี่ยง พนักงานสามารถตัดสินใจในความเสี่ยงได้อย่างชาญฉลาดเพื่อเพิ่มโอกาสในการบรรลุเป้าหมาย

2.การบริหารความเสี่ยง ทำให้งานปลอดภัยขึ้น

สุขภาพและความปลอดภัย เป็นส่วนสำคัญของผู้จัดการความเสี่ยง พวกเขาแสวงหาประเด็นปัญหาในองค์กรอย่างกระตือรือร้นและพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าว

พวกเขาใช้การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อระบุแนวโน้มการสูญเสียและการบาดเจ็บและใช้กลยุทธ์ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ สิ่งนี้ไม่เพียงแต่ให้ประโยชน์กับพนักงานอย่างชัดเจนในทางกายภาพ เช่น การก่อสร้าง

แต่ยังสามารถช่วยพนักงานในสำนักงานและผู้ที่อยู่ในตำแหน่งใกล้เคียงกันได้ด้วย เช่น การยศาสตร์ (Ergonomics) เป็นการออกแบบอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกให้กับร่างกายมนุษย์

และไม่ก่อให้เกิดอันตราย เพราะสถานที่ทำงานที่ปลอดภัยนั้น ดีสำหรับทุกคนและได้รับผลกระทบอย่างมากจากการบริหารความเสี่ยง

3.การบริหารความเสี่ยง ทำให้โครงการประสบความสำเร็จ

ไม่ว่าจะเป็นแผนกใดก็ตาม ผู้จัดการความเสี่ยง สามารถช่วยให้พนักงานประสบความสำเร็จกับโครงการของตนได้ เช่นเดียวกับการประเมินความเสี่ยงและพัฒนากลยุทธ์ เพื่อเพิ่มความสำเร็จขององค์กร พวกเขาสามารถทำเช่นเดียวกันสำหรับแต่ละโครงการ

พนักงานสามารถลดความเป็นไปได้และความรุนแรงของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในโครงการได้ โดยการระบุล่วงหน้า หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นจะมีแผนปฏิบัติการจัดการอยู่แล้ว สิ่งนี้ช่วยให้พนักงานเตรียมพร้อมสำหรับผลลัพธ์ของโครงการที่ไม่คาดคิดและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด

4.การบริหารความเสี่ยง ช่วยลดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด

คนส่วนใหญ่ไม่ชอบความประหลาดใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีผลกระทบต่อองค์กร เป้าหมายของผู้จัดการความเสี่ยงคือ การกำหนดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด จากนั้น พยายามป้องกันหรือจัดการให้ดีที่สุด

เป็นไปไม่ได้ที่จะคิดถึงสถานการณ์ความเสี่ยงที่เป็นไปได้และจัดการกับสถานการณ์เหล่านั้นทั้งหมด แต่ผู้จัดการความเสี่ยงจะสร้างความประหลาดใจที่ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นน้อยลง และลดความรุนแรงลง

ผู้จัดการความเสี่ยงหรือฝ่ายบริหารความเสี่ยง ควรเป็นสถานที่แรกที่พนักงานหันมาใช้ เมื่อดูเหมือนว่า มีบางอย่างเกิดความผิดพลาดขึ้น และเป็นโอกาสดีที่จะมีการวางแผนล่วงหน้าไว้

5.การบริหารความเสี่ยง ก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางการเงิน

ไม่ควรมองแผนกความเสี่ยงเป็นศูนย์ต้นทุนขององค์กร ในความเป็นจริงมันสร้างมูลค่าโดยตรง ด้วยการวิเคราะห์แนวโน้ม ผู้จัดการความเสี่ยง สามารถมองเห็นเหตุการณ์ที่มีความถี่สูงและทำงานเพื่อลดการสูญเสียซ้ำๆ

เหตุการณ์จะมีโอกาสน้อยที่จะเกิดขึ้นและมีผลกระทบน้อยลงเมื่อเกิดขึ้น ซึ่งอาจช่วยองค์กรได้หลายพันคน หากไม่ถึงล้านดอลลาร์ ผู้จัดการความเสี่ยงยังเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จัดหาประกันที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มผลกระทบทางการเงินของโปรแกรมการบริหารความเสี่ยง

READ  ข้อดีของการบริหารความเสี่ยง สำหรับทุกธุรกิจ

6.การบริหารความเสี่ยง ช่วยประหยัดเวลาและความพยายาม

พนักงานทุกระดับ ใช้เวลาในการส่งข้อมูลไปยังฝ่ายบริหารความเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น งานเหล่านี้มักจะเสร็จสิ้นด้วยวิธีที่ไม่ปะติดปะต่อและไม่มีประสิทธิภาพ ด้วยการปรับปรุงงานเหล่านี้ แผนกความเสี่ยง สามารถแบ่งเบาภาระในการส่งข้อมูลที่น่าเบื่อหน่ายจากพนักงาน

ทำให้พวกเขาสามารถกำหนดเวลาและพลังงานไปสู่บทบาทที่แท้จริงได้ ด้วยกระบวนการที่มั่นคง จึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับพนักงานที่จะเข้าซื้อโครงการริเริ่มการบริหารความเสี่ยงที่มี ROI สูง

และอำนวยความสะดวกให้กับบทบาทของผู้จัดการความเสี่ยงและเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากโปรแกรมการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นทางการ

7.การบริหารความเสี่ยงช่วยเพิ่มการสื่อสาร

การสื่อสารในแนวนอนและแนวดิ่ง เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับความเป็นอยู่ที่ดีขององค์กรและพนักงาน ส่งเสริมความเข้าใจในประเด็นภายในและภายนอก และช่วยให้ทุกคนทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าพนักงานหลายคนจะทราบเรื่องนี้

แต่ก็อาจเป็นเรื่องยากที่จะนำไปปฏิบัติ หากบางฝ่ายไม่เข้าใจถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ผู้จัดการความเสี่ยงสามารถช่วยได้ พวกเขาจะช่วยการสื่อสารในแนวนอนโดยให้จุดติดต่อส่วนกลางสำหรับข้อมูลความเสี่ยงทั้งหมด และจัดทำรายงานและการวิเคราะห์

ผู้จัดการความเสี่ยง ส่งเสริมการสื่อสารในแนวดิ่ง โดยการกำหนดความคาดหวังและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเป้าหมายขององค์กร วิธีการสื่อสารเพิ่มเติมแต่ละวิธีเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน

8.การบริหารความเสี่ยงป้องกันปัญหาด้านชื่อเสียง

ความเสี่ยงหลายอย่าง เกี่ยวข้องกับปัจจัยด้านชื่อเสียง เช่น สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้สาธารณชนมององค์กรในแง่ลบ ปัญหาด้านชื่อเสียง อาจส่งผลกระทบต่อพนักงานแต่ละคนเช่นกัน แม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ตาม แผนกบริหารความเสี่ยงที่เป็นทางการ ช่วยลดโอกาสที่จะเกิดผลเสียนี้ได้อย่างมาก

เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โปรแกรมและกระบวนการจัดการความเสี่ยงที่เป็นทางการจะจัดการกับเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็วและลดโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์บานปลายและผลกระทบเชิงลบในวงกว้าง

9.วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงที่แข็งแกร่งจะดีสำหรับทุกฝ่าย เช่น พนักงานระดับแนวหน้า, ผู้จัดการความเสี่ยง, ผู้บริหาร และผู้มีอำนาจตัดสินใจ เป็นการสร้างความคิดในการป้องกัน

และมีอิทธิพลต่อการกระทำของพนักงาน สร้างความคาดหวังในผลการดำเนินงาน และส่งภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสาธารณชน

10.การบริหารความเสี่ยงเป็นแนวทางในการตัดสินใจ

การตัดสินใจ เป็นกระบวนการที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทำการเลือกสิ่งที่สำคัญ ก็จะส่งผลอย่างมากต่อความสำเร็จในอนาคต ข้อมูลและการวิเคราะห์การจัดการความเสี่ยง สามารถแนะนำพนักงานในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด ซึ่งจะช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทได้

นอกจากนี้ ยังสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับจุดแข็งและจุดอ่อนของในการตัดสินใจ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ควรติดตามและควรหลีกเลี่ยง ดังนั้น แผนกความเสี่ยง จึงเป็นแหล่งคำแนะนำที่ดีเยี่ยม สำหรับพนักงานในทุกๆแผนก

 

Resource: https://www.clearrisk.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า
scroll to top