Close

6 องค์ประกอบสำคัญที่คุณต้องรู้.. ในการทำแผนการโฆษณา

โฆษณา

แผนการ โฆษณา คือ เอกสารที่จัดทำขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อสื่อสารข้อความที่มีประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้ชมของคุณ แผนการ โฆษณา ที่ดีควรประกอบด้วย

1.การวิเคราะห์สถานการณ์ เป็นการทบทวนปัญหาและโอกาส

 • ข้อความ โฆษณา ควรช่วยแก้ปัญหา วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ผู้คนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงบริการของคุณได้ อาจเนื่องจากภาพลักษณ์, ข้อมูลไม่เพียงพอ หรือการรับรู้รวมทั้งทัศนคติของผู้ที่มีโอกาสเป็นลูกค้า เป็นต้น
 • เปลี่ยนปัญหาเหล่านี้ให้เป็นโอกาสในการสร้างภาพลักษณ์ในแบบมืออาชีพ, แก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด, ให้ความรู้แก่สาธารณชนและเปลี่ยนทัศนคติของลูกค้า

2.สร้างกลยุทธ์ เพื่อวางกรอบแนวทางของคุณ

 • กำหนดเป้าหมายการโฆษณาของคุณให้ชัดเจน และเฉพาะเจาะจง
 • รายงานรายได้ประจำปีและส่วนแบ่งการตลาดสำหรับการบริการในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่คุณให้บริการ
 • ระบุส่วนแบ่งการตลาดของคู่แข่ง รวมทั้งกลยุทธ์ทางการตลาดและการโฆษณาที่ใช้
 • อธิบายบริการที่คุณนำเสนอ รวมถึงผลการวิจัยทางการตลาดที่คุณได้ทำ เช่น การสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า, ข้อเสนอแนะ, ความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานและสมาชิกในครอบครัวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือภาพลักษณ์แบบมือวิชาชีพของคุณ
 • กำหนดโปรไฟล์ผู้ชมเป้าหมายของคุณรวมถึงบุคคลอื่นที่อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ เช่น แหล่งอ้างอิงที่มีศักยภาพและสมาชิกในครอบครัว รวมทั้งข้อมูลประชากร เช่น อายุ, เพศ, การศึกษา, รายได้และการกระจายตัวทางภูมิศาสตร์ ข้อมูลทางจิตวิทยา เช่น ไลฟ์สไตล์, ความสนใจ, ค่านิยมและสิ่งที่เป็นกังกล
 • อธิบายถึงความได้เปรียบในการแข่งขัน, ผลประโยชน์, การบริการ, ภาพลักษณ์ที่เป็นมืออาชีพของคุณ และตลาดเฉพาะกลุ่มที่คุณครอบครองในตลาด (Niche Market)

3.มีแผนสร้างสรรค์ โฟกัสที่ข้อความโฆษณา

 • ใช้ข้อมูลจากการวิเคราะห์สถานการณ์และกลยุทธ์เพื่อสร้างข้อความหลักที่มีประสิทธิภาพ คิดถึงวัตถุประสงค์ทางการตลาด, ปัญหาและโอกาสที่มีอยู่, จุดแข็งและจุดอ่อน รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายของคุณ
 • เจาะลึกรายละเอียดข้อความหลักในรูปแบบที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนและเป็นที่จดจำ โฆษณาของคุณควรมีลักษณะและความรู้สึกอย่างไร ต้องการรวมเนื้อหาอะไร สื่อถึงน้ำเสียงแบบไหน
 • แนวทางพื้นฐานในแผนสร้างสรรค์ ได้แก่ การโปรโมตทั่วไป, โปรโมตบริการเฉพาะที่คุณนำเสนอ ,เน้นให้ความรู้และการให้ข้อมูล และการพยายามเชื่อมโยงภาพลักษณ์หรือไลฟ์สไตล์เฉพาะกับการปฏิบัติงานของคุณ

4.แผนส่งเสริมการขาย ระบุวิธีที่ดีที่สุดในการส่งข้อความของคุณไปยังกลุ่มเป้าหมาย

 • เส้นทางหรือสื่อที่คุ้มค่าที่สุด ไม่ว่าจะเป็นจดหมาย, สื่อสิ่งพิมพ์, วิทยุหรือโทรทัศน์ เป็นต้น
 • พิจารณาถึงระยะเวลา คุณจะโฆษณาตลอดทั้งปี,ตามฤดูกาล,ตามความต้องการของตลาดหรือตามวงจรธุรกิจ คุณต้องการให้โฆษณาปรากฏในช่วงเวลาปกติหรือช่วงเวลาเร่งด่วน ที่ปรึกษาสามารถช่วยคุณในการตัดสินใจและเมื่อเวลาผ่านไปการปรับแต่งกลยุทธ์การโฆษณาของคุณจะพิจารณาจากผลลัพธ์ของความพยายามในครั้งก่อน

5.การประเมินผล

วิธีวัดความสำเร็จของแคมเปญโฆษณา พิจารณาจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในกลยุทธ์ การรวบรวมข้อมูลเป็นประจำและใช้ข้อมูลที่รวบรวมมาเพื่อปรับปรุงการโฆษณาในอนาคต และในท้ายที่สุดความสำเร็จของการโฆษณาไม่ได้ถูกกำหนดโดยรายได้ที่สร้างขึ้น แต่จะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าและแหล่งอ้างอิงได้มากขึ้น

6.งบประมาณ

งบประมาณการโฆษณาเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณการตลาดโดยรวมความสมดุลคือกุญแจสำคัญ หากใช้จ่ายน้อยเกินไปคุณจะไม่บรรลุเป้าหมาย แต่การใช้จ่ายมากเกินไปอาจทำให้สิ้นเปลืองทรัพยากร แนวทางปฏิบัติหรือบริการใหม่ๆ จะต้องมีการโฆษณามากขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ ในทำนองเดียวกันการเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดหรือการทำงานในตลาดที่มีการแข่งขันสูงจะต้องมีการโฆษณามากขึ้นเช่นกัน งบประมาณการโฆษณาของคุณมีความสำคัญเนื่องจากจะช่วยกำหนดว่า

 • คุณสามารถทำโฆษณาได้มากแค่ไหน
 • ตัวเลือกสื่อใดที่คุณสามารถจ่ายได้
 • การติดตามกลุ่มเป้าหมายที่คุณสามารถเข้าถึงได้

แผนการโฆษณาที่มีการคิดอย่างเป็นระบบเป็นอย่างดีควรสอดคล้องกับแผนธุรกิจที่มีขนาดใหญ่เช่นเดียวกับแผนการตลาดอื่นๆ คุณสามารถเข้าถึงผู้ชมได้กว้างขึ้นและช่วยให้ผู้คนจำนวนมากเข้าถึงการบริการที่เหมาะสม ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จและยั่งยืน

Resource:  https://www.apaservices.org/practice/business/marketing/building/advertising-plan

ทีมแอดมินของ Work360 ติดตามและรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจ สรุปและนำเสนอให้เข้าใจแบบง่าย ๆ ตรงประเด็น

Work360 ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

scroll to top