Search
Close this search box.
product

สินค้ายอดนิยม จากเริ่มต้นสู่แบรนด์อมตะ

เดินหน้าผ่าทางตามธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ สร้างโอกาสรุกตลาดอย่างเอาจริงเอาจัง ด้วยคู่มือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ฮิตติดตลาดเล่มนี้ ที่เน้นวิธีปฏิบัติ ประเด็นสำคัญข้อควรระวัง และแนวทางแก้ปัญหาในแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านแนวคิดเบื้องหลังหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์ยอดนิยมในญี่ปุ่น ตั้งแต่เริ่มวางแผนงานไม่ให้พลาดจังหวะวางจำหน่าย มองแนวโน้มตลาดล่วงหน้า เฟ้นหาไอเดียและพัฒนาคอนเซปต์กำหนดราคา ตั้งชื่อ และออกแบบให้โดนใจลูกค้ากระตุ้นและผลักดันผลิตภัณฑ์จนเติบโตเป็นแบรนด์อมตะเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง เติมความสำเร็จอีกครั้งต้องพึ่งหนังสือเล่มนี้ >> สินค้ายอดนิยม จากเริ่มต้นสู่แบรนด์อมตะ

ขั้นตอนพื้นฐานเพื่อจัดทำกำหนดการคือ การจัดทำกำหนดการ โดยเริ่มจากวันกำหนดจำหน่ายในตลาดแล้ววางแผนย้อนถอยหลัง เราต้อง “สำรวจตลาด”เป็นขั้นตอนแรก ตลาดที่จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ต้องการพัฒนาจากข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เก็บรวบรวมมา เราต้องกลั่นกรองไอเดียต่าง ๆ แล้วลองผลิตผลิตภัณฑ์ต้นแบบขึ้น แล้วเลือกผลิตภัณฑ์ที่คิดว่าน่าจะเหมาะสมเพื่อนำมาสานต่อเป็นคอนเซปต์ของผลิตภัณฑ์หลังจากได้ผลิตภัณฑ์ออกมาแล้ว

ผู้รับผิดชอบยังต้องร่วมกำหนดกลยุทธ์การตลาดเพื่อให้การจำหน่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เรายังต้องปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันให้เป็นผลิตภัณฑ์ขายได้นาน(long seller) กำหนดให้วันวางจำหน่ายเป็นตัวตั้ง แล้วจัดทำ กำหนดการเพื่อให้ทันวางจำหน่าย หากผลิตภัณฑ์ออกมาล่าช้ากว่ากำหนดวันวางจำหน่ายก็จะทำให้งานด้านโลจิสติกส์ ไม่สามารถวางผลิตภัณฑ์ในตลาดตามจังหวะที่ต้องการ

แม้ผลิตภัณฑ์จะดึงดูดใจ แต่เมื่อส่งไปที่หน้าร้านจะจำหน่ายอาจจะไม่ได้รับการจัดวางอย่างเหมาะสมทำให้การออกตัวของผลิตภัณฑ์ใหม่เสียจังหวะได้ เพื่อให้บริษัทผู้ผลิตไม่พลาดช่วงเวลาวางจำหน่ายที่เหมาะสมที่สุด ต้องจัดทำกำหนดการผลิตภัณฑ์ โดยกำหนดวันวางจำหน่ายเป็นตัวตั้งก็ต้องดำเนินการทุกอย่างให้สามารถวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ตามที่กำหนดไว้

มองหา “สัญญาณ”ของความนิยมใหม่ ๆ หากปล่อยไว้จนเป็นกระแสความนิยมไปแล้วก็นับว่าสายเกินไป ให้เฝ้าสังเกตด้วยหน้าประมาณครึ่งก้าวก่อนกลายเป็นกระแสความนิยม สัญญาณบ่งชี้คือการค้นหา “อะไรบางอย่าง”(จุดผกผัน) ซึ่งแตกต่างจากกระแสความนิยมที่เป็นมากรณีที่มีกระแสความนิยมบางเรื่องสูงมากนั้น ให้คิดเสมอว่าสิ่งที่ผกผันกลับจะกลายเป็นกระแสความนิยมใหม่แล้วค่อยสานแนวคิดเพื่อพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์ นับว่ามีประสิทธิผลมากกว่า แบบนี้เรียกว่า “แนวคิดสร้างสรรค์แบบสวนกระแส”

การสานไอเดียเข้าด้วยกัน ประยุกต์ใช้แนวคิดจากวงการธุรกิจอื่น หากลุ่มเป้าหมายของเราตรงกับกลุ่มผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ยอดนิยมของธุรกิจอื่น ก็สามารถใช้เหตุผลของกระแสความนิยมนั้นเป็นกุญแจไขสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ ต่อยอดไอเดียของผู้อื่นแล้วนำมาสอดประสานเข้าด้วยกัน ไอเดียนั้นเป็นงานที่ต้องรวบรวมและเรียบเรียง ต้องคิดพิจารณานำมาสอดประสานกันอย่างไร

การพยายามครุ่นคิดพิจารณานับเป็นจุดเริ่มต้นของงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ เมื่อเข้าประชุมระดมไอเดียเราต้องสนใจฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและมีท่าทีที่ยืดหยุ่น พร้อมที่จะพูดว่า “ไอเดียนี้ดีมาก ผมขอนะ” เพราะสมาชิกคนอื่นๆในทีมต่างก็ครุ่นคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของตนเองอยู่ทั้งวันทั้งคืน ดังนั้นย่อมให้ข้อคิดไอเดียที่เฉียบแหลมแก่เราได้

READ  มาเพิ่มเซนส์การตลาดกันเถอะ!

การพัฒนาคอนเซปต์หรือแนวคิดคือ สิ่งแสดงคุณค่าที่ตรึงใจผู้บริโภคมากที่สุดลูกค้าจะยอมใช้เงินซื้อเพื่อแลกเปลี่ยนกับคุณค่านั้น ให้คิดดูก่อนว่ามุ่งจะขายผลิตภัณฑ์แก้ไขให้สร้างจินตนาการกลุ่มเป้าหมายที่คาดหวังเพื่อโน้มน้าวสมาชิกโครงการให้รู้สึกร่วมให้ได้ เมื่อเราจินตนาการความต้องการของกลุ่มเป้าหมายสถานที่และบรรทัดฐานในการจับจ่ายซื้อของได้

เราก็จะมองเห็นผลิตภัณฑ์ที่กลุ่มเป้าหมายต้องการผลิตภัณฑ์คู่แข่ง และคู่ค้าที่เหมาะสมกับเราได้ ระหว่างที่พิจารณาเพื่อกำหนดรายละเอียดโปรไฟล์ของกลุ่มเป้าหมาย เราอาจจะได้ความคิดเกี่ยวกับความต้องการใหม่ๆที่ไม่เคยคิดมาก่อนหรือคู่แข่งทางการค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างออกไป รวมถึงคู่ค้าใหม่ๆ

การกำหนดราคา ตั้งชื่อผลิตภัณฑ์และออกแบบ ของที่ขายไม่ได้ แม้จะตั้งราคาต่ำแค่ไหนก็ขายไม่ได้ลูกค้าจะเคยชินกับ “ของราคาถูก”ทันทีและคู่แข่งจะลอกเลียน “ของราคาถูก”ได้ทันที ในยุคที่มีสินค้าลดเหลือ ไม่ว่าจะกำหนดราคาต่ำแค่ไหน หากผลิตภัณฑ์ไม่ดึงดูดใจผู้บริโภคก็ขัดไม่ได้อยู่ดี หากเราต้องการขายผลิตภัณฑ์ที่ขายไม่ได้โดยไม่ลดราคา แต่พลิกมุมมองว่าจะขายที่ราคาสูง เราจำเป็นต้องปรับปรุงผลิตภัณฑ์ขนานใหญ่ จนอาจจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดเสียมาก เพื่อพิจารณารื้อผลิตภัณฑ์ตัวนั้น

โดยสิ้นเชิง การพิจารณาทางการพัฒนาสู่ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มสินค้าราคาสูงนับเป็นมาตรการหนึ่งของการกระตุ้นให้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดนั่นเอง การออกแบบเป็นสิ่งแรกที่จะสื่อออกไปและเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด การออกแบบนักเรียนการสื่อสารครั้งแรกกับผู้บริโภค จึงต้องถ่ายทอดคุณค่าที่ถูกต้อง

แต่หากคุณค่าที่ต้องการสื่อของผลิตภัณฑ์ไม่ชัดเจน การบอกกล่าวเพื่อให้นักออกแบบดำเนินการก็ย่อมคลุมเครือนักออกแบบต้องออกแบบที่ยังไม่เข้าใจเจตนาของผู้รับผิดชอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ส่งผลให้การออกแบบมีทิศทางที่แตกต่างกันไป ส่งผลให้การออกแบบเกิดความสับสน การตั้งชื่อนั้นต้องให้ “จำได้ทันทีและไม่มีวันลืม”ชื่อผลิตภัณฑ์นั้นเปรียบเสมือนการตั้งชื่อเด็กสิ่งสำคัญคือการสื่อความผูกพันของเรารวมถึงต้องมีลักษณะที่คุ้นเคยได้ง่าย

การกำหนดกลยุทธ์การตลาดก่อนวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อย่าผลักภาระความรับผิดชอบไว้ที่เอเยนซีโฆษณาและบริษัทส่งเสริมการขายต้องไม่ลืมว่าผู้ที่รู้ถึงเสน่ห์ดึงดูดของผลิตภัณฑ์มากที่สุดก็คือ “ผู้ที่ปั้นมากับมือ” การสื่อสารก็ต้องคล้ายกับการนำเสนอต่อนักออกแบบคือ เราต้องบอกให้ชัดเจนว่าต้องการนำเสนออะไรมากที่สุด พร้อมยังต้องลำดับความสำคัญของข้อมูลข่าวสารที่ต้องการนำเสนอเพื่อถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมงานกลุ่มนี้เข้าใจได้ครบถ้วน

วันหลังจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ผู้รับผิดชอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์เฝ้าดูที่หน้าร้านทั้งวัน”เรื่องสำคัญที่เกิดที่หน้างานเสมอ” หน้าร้านคือขุมทรัพย์ของข่าวสารข้อมูลเราจึงต้องเก็บข้อมูลอย่างจริงจังเราอาจไปทำหน้าที่เป็นพนักงานขายที่หน้าร้านเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลก็ได้ การทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ขายได้นานผลิตภัณฑ์ขายได้นานเป็นผลงานร่วมกันของฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ฝ่ายการตลาด และลูกค้า

ผลิตภัณฑ์ขายได้นานเหล่านี้เต็มไปด้วย”ความทรงจำ”ของลูกค้าที่ผูกพันแน่นแฟ้น ผลิตภัณฑ์ขายได้นานจากพัฒนาไปสู่แบรนด์ได้รับความนิยมไม่เปลี่ยนแปลงต้องชัดเจนว่าอะไรปรับเปลี่ยนได้อะไรปรับเปลี่ยนไม่ได้ การถ่ายทอดคุณค่า(คอนเซปต์) โดยมีเนื้อหาเป็นหนึ่งเดียวกันจนถึงพื้นที่ขายนั้น เป็นเรื่องสำคัญ เพราะในปัจจุบันความถี่ที่เราจะได้สัมผัสลูกค้ารวมถึงความลึกซึ้งของการพบกันก็ผิวเผินลดลง

ดังนั้นการสื่อสารสิ่งใดออกไปจึงจำเป็นต้องมุ่งมั่นตั้งใจอย่างจริงจัง การสื่อสารค่ะข้อมูลข่าวสารที่ไม่ผิดเพี้ยนผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างผสมผสานและต่อเนื่อง ต้องให้สอดคล้องกับยุคสมัย แต่เนื้อหาหรือคุณค่าที่จะสื่อออกไปนั้นไม่ควรแตกต่างจากเดิม

หวังว่าหนังสือสินค้ายอดนิยม จากเริ่มต้นสู่แบรนด์อมตะจะให้แนวคิดและกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับการสร้างแบรนด์สินค้าให้เป็นที่นิยมและประสบความสำเร็จในระยะยาว การมีแบรนด์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจในปัจจุบัน ผู้อ่านคงได้รับแนวทางการตลาด การสร้างภาพลักษณ์ และการสื่อสารแบรนด์ให้แตกต่างและตรึงใจผู้บริโภค ซึ่งจะทำให้แบรนด์มีอายุยืนนาน เป็นที่จดจำ และประสบความสำเร็จในระยะยาว

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า