Close

ปรับปรุงวัฒนธรรมองค์กรของคุณด้วย 10 วิธีง่าย ๆ

วิธีปรับปรุงวัฒนธรรมในองค์กร

บาง องค์กร อาจเจอปัญหาด้านการทำงาน บาง องค์กร อาจเจอปัญหาเรื่องของวัฒนธรรมในองค์กร ซึ่งบทความนี้ จะช่วยปรับปรุงวัฒนธรรมในองค์กรของคุณให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยมีวิธี ดังนี้

1.มีความความโปร่งใส

ความโปร่งใสไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อพนักงานเท่านั้น ผลกระทบของวัฒนธรรม องค์กร ที่โปร่งใสยังส่งผลกระทบต่อทั้งองค์กรและก่อให้เกิดพนักงานที่มีส่วนร่วมสูง ความไว้วางใจเป็นรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริง

หากคุณต้องการวัฒนธรรมของบริษัทที่เปิดกว้างและโปร่งใส คุณควรทำให้มั่นใจว่าทีมของคุณมีเครื่องมือในการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ทันสมัย

  • แบ่งปันความสำเร็จ: เปิดเผยและรับรู้ถึงความสำเร็จขององค์กร ทีม และบุคคลทุกคนอย่างเปิดเผย
  • แบ่งปันความท้าทาย: การเปิดกว้างเกี่ยวกับความท้าทายที่คุณและบริษัทกำลังเผชิญอยู่ แสดงว่าคุณกำลังนำเสนอโอกาสสำหรับทีมในการแก้ปัญหาร่วมกัน

2.รับรู้และให้รางวัลกับผลงานที่มีคุณค่า

พนักงานที่ไม่รู้สึกว่าได้รับการยอมรับมีแนวโน้มที่จะลาออกจากงานเป็นสองเท่าในหนึ่งปี ในขณะที่ 20% ของบริษัทชั้นนำอันดับต้น ๆ ที่มีวัฒนธรรมการได้รับการยอมรับมีอัตราการลาออกที่ต่ำกว่า 31% การเป็นที่จดจำ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการผสมผสานการจดจำเข้ากับวัฒนธรรมของคุณ

เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่จำเป็นอย่างมาก เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับการยอมรับสำหรับงานที่พวกเขาทำ นอกจากนี้การจดจำพนักงาน ยังเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างเพื่อนร่วมงาน ซึ่งเป็นขั้นตอนต่อไปในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โดดเด่น

3.ปลูกฝังความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

การมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในที่ทำงานทำให้พนักงานมีส่วนร่วม แต่สิ่งนี้จะไม่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานต้องใช้เวลา ความพยายาม

และบางครั้งเกิดจากกิจกรรมสร้างทีมโดยเฉพาะ ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพและวัฒนธรรมในองค์กรของคุณเอง นอกเหนือจากการให้ความสำคัญกับพื้นที่ ประสิทธิภาพการทำงาน และการทำงานร่วมกัน

4.ไว้วางใจและให้พนักงานมีอิสระในการทำงาน

ไม่มีใครชอบการก้าวก่ายหน้าที่ในที่ทำงาน ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและความเชื่อถือในวัฒนธรรมองค์กรของคุณ การยอมรับความเป็นอิสระของทีม ทำให้พวกเขาทำสิ่งที่ยากในบางครั้ง

ก้าวกระโดดจากการรับผิดชอบต่อความรับผิดชอบของพวกเขาไปสู่การยอมรับความรับผิดชอบเมื่อพวกเขาเริ่มดำเนินการและเป็นเจ้าของความคิดริเริ่ม

5.ฝึกความยืดหยุ่น

หลายบริษัทเริ่มเข้าใจถึงคุณค่าของการจัดหาความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้นให้กับพนักงาน เพราะสามารถปรับปรุงขวัญกำลังใจและลดการเข้าออกของพนักงานลงได้

6.มีเป้าหมายและสร้างความหลงใหล

การศึกษาแสดงให้เห็นว่า เมื่อผู้คนเชื่อว่างานของพวกเขามีความสำคัญ พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีส่วนร่วมมากขึ้นถึงสี่เท่า มีแรงจูงใจมากขึ้น เรียนรู้เร็วขึ้น และบรรลุผลสำเร็จมากขึ้น แต่ขึ้นอยู่กับผู้นำของบริษัทที่จะเชื่อมโยงพนักงานให้เข้ากับเป้าหมายอย่างไร

เป็นการสะท้อนวัฒนธรรมองค์กรของคุณเอง ด้วยการแสดงให้สมาชิกในทีมเห็นว่างานของพวกเขาเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่างไร และผลกระทบที่พวกเขาทำกับเป้าหมายของบริษัทของคุณเป็นอย่างไร

7.ส่งเสริมบรรยากาศทีม

อย่าคิดว่าพนักงานคนอื่น ๆ ในบริษัทของคุณเป็นเพียงกลุ่มคนที่คุณทำงานด้วย แต่เป็นสมาชิกที่สำคัญในทีมของคุณ

การเปลี่ยนแปลงทางความคิดจากผู้คนที่ทำงานเพื่อเป้าหมายส่วนบุคคลไปสู่ทีมที่รวมเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งทั้งหมดมุ่งไปในทิศทางเดียว สามารถสร้างความแตกต่างอย่างมากในผลงานของคุณ

8.ให้และขอความคิดเห็นเป็นประจำ

การให้ โดยไม่ต้องพูดถึงการรับ เพราะขอความคิดเห็นนั้นยาก คุณควรให้ข้อเสนอแนะอย่างไม่เป็นทางการ และให้พนักงานของคุณให้ข้อเสนอแนะได้เช่นกัน การส่งแบบสำรวจของพนักงานเป็นประจำเป็นวิธีที่ดีในการทำความเข้าใจข้อกังวลและความท้าทายของทีมของคุณอย่างทันท่วงที และเป็นวิธีที่จะเข้าใจสิ่งที่บริษัทของคุณทำได้ดีเช่นกัน

องค์กรที่มีส่วนร่วมสูงมักจะวัดการมีส่วนร่วมมากกว่าองค์กรอื่น และมีแนวโน้มที่จะวัดมากกว่าปีละครั้ง การให้ข้อเสนอแนะอย่างตรงไปตรงมาบ่อยครั้งเป็นประโยชน์ต่อทุกคน คุณสามารถให้รางวัลกับพฤติกรรมและผลลัพธ์ที่ดีเมื่อเกิดขึ้น ซึ่งกระตุ้นให้เกิดสิ่งเดียวกันมากขึ้น

นอกจากนี้ พนักงานที่ประสบปัญหาในการปฏิบัติตามความคาดหวังของผู้บริหารไม่ควรมองข้ามการตรวจสอบประจำปี การถามคำถามที่มีความหมายกับพนักงานและการขออภิปรายจะให้การสนับสนุนพวกเขาและคุณจำเป็นต้องแก้ไขทันที สิ่งสำคัญคือ ต้องจดจำพนักงานว่าเมื่อใดและเพราะเหตุใดพวกเขาทำงานได้ดี และทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาเมื่อจำเป็นต้องแก้ไข

9.ยึดมั่นในค่านิยมหลักของคุณ

ค่านิยมหลักคือพันธกิจและเป้าหมายขององค์กร ซึ่งเป็นหัวใจขององค์กร หากคุณต้องการให้วัฒนธรรมองค์กรของคุณคงอยู่ คุณต้องพัฒนาค่านิยมหลักที่แท้จริงและยึดมั่นในคุณค่าเหล่านั้น

10.สร้างวัฒนธรรมองค์กรต้องใช้ความพยายาม

บางสิ่งจะมีผลกระทบต่อองค์กรของคุณมากกว่าวัฒนธรรมองค์กร การสร้างวัฒนธรรมองค์กรต้องใช้เวลาและพลังงาน มันไม่เพียงแค่เกิดขึ้น วัฒนธรรมของคุณควรสอดคล้องกับพันธกิจและค่านิยม และควรสอดคล้องกับทุกคนในองค์กร อุทิศเวลาในการหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมองค์กรของคุณ

ยกตัวอย่างในทุกวิถีทางเพื่อให้ทีมของคุณสามารถจดจำและเลียนแบบได้ วัฒนธรรมองค์กรที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างแท้จริงจะต้องดำเนินการอยู่เสมอ โดยจะพัฒนาควบคู่ไปกับองค์กรและพนักงานของคุณ ด้วยเหตุนี้จึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจว่าจะขับเคลื่อนวิวัฒนาการนั้นไปที่ใด และขั้นตอนใดที่ต้องทำเป็นอันดับแรก

 

 

Resource : https://blog.bonus.ly/

กัญชลี ราชสาร (แพรว) Creative Content จบจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะนิเทศศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 ชอบอ่านหนังสือตอนดึก ๆ จนปัจจุบันกลายมาเป็นนักเขียนออนไลน์ สร้างรายได้จากที่บ้าน และตั้งใจจะใช้เวลาที่คนอื่นนอนหลับ สร้างสรรค์เนื้อหาดีๆ มาเสิร์ฟทุกเช้า ตอนทุกคนตื่นนอน

Work360 ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น
อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) และนโยบายคุกกี้ (Cookie Policy)

scroll to top