ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียน ทีมงานจะติดต่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม และวิธีการเข้าเรียนทาง อีเมลที่ท่านลงทะเบียนไว้ และสามารถสอบถาม ปรึกษาปัญหาในการเรียนได้ตลอด ในช่องทางที่ท่านสะดวก ไม่ว่าจะเป็น LINE หรือเพจเรื่องเล่าประกันชีวิต

ขอบคุณครับ