แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

ติวสรุป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เทคนิคการอ่านแผนฯ ให้เข้าใจในระยะเวลาอันสั้น จนสามารถตีแตกโจทย์ในข้อสอบได้ ไม่ใช่การ “ท่องจำ” แต่เป็นการแยกแยะ “จุดเด่น” และนำมาวิเคราะห์แนวข้อสอบ

คำเตือน : ดูคลิปนี้ 15 นาที แล้วอ่านเอกสารสรุป คุณจะทำข้อสอบได้ !!!

เอกสารประกอบการติว https://goo.gl/2ACPJ2

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

ทดสอบ pop up

ทดสอบระบบ pop up

×