เจาะใจเมืองพัทยา เพื่อเข้าใจโครงสร้างเทศบาล อบจ. & อบต.

เจาะใจเมืองพัทยา !! เมื่อเราเข้าใจโครงสร้างเมืองพัทยา เราจะเข้าใจโครงสร้าง เทศบาล อบจ อบต โดยอัตโนมัติ คลิปนี้ แยกจุดแตกต่างของเมืองพัทยาออกมาหมด
เพื่อให้ผู้ชมสามารถตีโจทย์เปรียบเทียบกับ เทศบาล อบจ อบต ได้ครับ (อธิบายเสริมประเด็นที่ลืมติวในคลิป ว่า)

1 “เลขานุการประธานสภาและผู้ช่วยประธานสภา” เป็นตำแหน่งที่ประธานสภาแต่งตั้งจากคนที่ไม่ใช่รองนายก เลขานายก ประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษานะครับ พรบ.พัทยาจะเขียนตำแหน่งนี้เอาไว้อย่างชัดเจน ส่วน อปท อื่นๆ เช่น อบต ก็มีตำแหน่งนี้เพียงแต่ไม่ได้เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนใน พรบ. ครับ

2. “เลขานุการประธานสภา” เป็นคนนอก แต่ “เลขานุการสภา” คือ ปลัดเมืองพัทยาซึ่งเป็นข้าราชการประจำ (ชื่อคล้ายกันระวังโดนข้อสอบหลอกนะ)

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

ทดสอบ pop up

ทดสอบระบบ pop up

×