1.จงมีเป้าหมายที่ชัดเจน

ถึงแม้เป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ อาจจะเป็นเรื่องที่ยากและไกลในวันนี้ แต่ขอให้ทุกท่านศรัทธาในเป้าหมายว่าเราจะทำทุกวิถีทางเพื่อไปให้ถึง เหมือนเนื้อเพลงที่ร้องว่า

“ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อ”

2.จงเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอ

ความกลัว ความกังวล มักจะเกิดจากการเตรียมตัวไม่พร้อม ดังนั้น เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้ว ขอให้ทุกท่านลงมือเตรียมตัวตั้งแต่เนิ่นๆ ไม่มีความสำเร็จใด มาจากความบังเอิญ เหมือนเนื้อเพลงที่ร้องว่า

“ขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหว”

3.จงหาความรู้ควบคู่กับฝึกความอดทน

ปัจจุบันช่องทางและเครื่องมือหาความรู้มีมากมาย แต่ที่คนในยุคนี้ไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ส่วนหนึ่งมาจากจิตใจที่มีขีดพิกัดความอดทนต่ำเกินไป แม้วิธีที่ใช้ยังไม่ได้ผลดังหวัง แต่ขอให้ทุกท่านคิดว่านี้คือโอกาสฝึกความอดทน เหมือนเนื้อเพลงที่ร้องว่า

“ขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจ”

4.จงเป็นคนเก่งกล้า

เรามักจะนิยามคำว่า “คนเก่ง” จากผลการเรียน ผลการสอบ แต่แท้ที่จริงแล้วเบื้องหลังของคนเก่งทุกคน คือ คนกล้า พวกเขากล้าที่จะยอมแลกเวลา แลกความสบาย เพื่อฝึกฝนในสิ่งที่จะทำให้เป้าหมายกลายเป็นจริง โดยไม่กังวลว่าจะล้มเหลว จะผิดหวัง ขอแค่ได้ทำให้เต็มที่ เหมือนเนื้อเพลงที่ร้องว่า

“ขอฝ่าฟันผองภัยด้วยใจทนง”

5.จงมีวิมังสา

ธรรมมะแห่งความสำเร็จ หรือ อิทธิบาท 4 ได้แก่ ฉันทะ (ทำในสิ่งที่รัก) วิริยะ (พากเพียร) จิตตะ (เอาใจใส่) วิมังสา (แก้ไขในข้อบกพร่องให้ดียิ่งขึ้น) ข้อสุดท้ายถือเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จที่สำคัญที่สุด วันนี้ เราอาจจะไม่เก่งในบางเรื่อง ในบางวิชา แต่หากเราหมั่นทบทวน ทำซ้ำเรื่อยๆ ไม่นานจุดอ่อนของเราจะกลายเป็นจุดแข็ง เหมือนเนื้อเพลงที่เขียนว่า

“จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด”

6.จงมีจิตสาธารณะ

การทำเพื่อตัวเองเราจะมีพลังน้อย และพร้อมจะล้มเลิกไปได้ทุกเมื่อ นี่เป็นเหตุผลที่คนเก่งๆ หลายคนล้มเลิกเมื่อพบกับความล้มเหลว แต่หากเราเปลี่ยนวิธีคิดว่าการทำงานในทุกวันนี้ เรากำลังทำเพื่อคนที่เรารัก เราจะมีพลังใจและพร้อมที่จะอดทนแม้จะต้องเจอเรื่องที่กระทบจิตใจ เหมือนเนื้อเพลงที่ร้องว่า

“จะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผง”

7.จงรักในความสุจริต

เริ่มต้นฝึกนิสัยให้รักในความสุจริตตั้งแต่การเตรียมสอบ การทำงาน การแข่งขัน การขายสินค้า ควรซื่อสัตย์และยึดถือความถูกต้อง เหมือนเนื้อเพลงที่ร้องว่า

“จะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง”

8.จงทำงานโดยไม่หวังผล

ในขั้นตอนการทำงาน ทำธุรกิจ เราควรมีความสุขอยู่กับการที่ได้ฝึกฝน ได้อ่านอย่างมีวินัย โดยไม่ต้องสนใจผลลัพธ์ว่าท้ายที่สุดเราจะกำไรมากแค่ไหน หรือจะมีหัวหน้าเห็นผลงานของเราหรือไม่ เหมือนเนื้อเพลงที่ร้องว่า

“จะปิดทองหลังองค์พระปฏิมา”

9.จงเดินให้สุดทาง

ในท้ายที่สุดทุกความสำเร็จของมนุษย์ เกิดขึ้นมาจากการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอ ไม่ว่าจะพบเจออุปสรรคใดๆ ระหว่างทางก็ไม่คิดที่จะหยุดกลางคันจนกว่าจะถึงเป้าหมาย เหมือนเนื้อเพลงที่ร้องว่า

“ไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควร ไม่เรรวนพะว้าพะวังคิดกังขา ไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตา ไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป”

ในฐานะพสกนิกรคนหนึ่งในรัชกาลที่ 9 เชื่อว่าพ่อหลวงได้บอกเคล็ดลับ แห่งความสำเร็จของชีวิต เอาไว้ในบทเพลงพระราชนิพนธ์  “ความฝันอันสูงสุด” หากพสกนิกรของพระองค์ท่าน น้อมนำไปปฎิบัติตาม เชื่อว่าจะนำมาซึ่งความสำเร็จ ของตัวผู้อ่านและของประเทศชาติได้ นายจิตเกษม น้อยไร่ภูมิ แอดมินเพจ พี่แมง ป. 26 ตุลาคม 2560

**ฟังบทเพลงพร้อมรับชมเนื้อเพลงได้ที่นี่ https://youtu.be/wFSsXiQBPeA**