ไม่ว่าจะคิดอะไร ให้คิดตรงกันข้าม

หนังสือของสำนักพิมพ์ WE LEARN   เขียนโดย PAUL ARDEN  แปลโดย อรณี อรุณีกุล

เป็นหนังสือที่ทำให้มุมมองและความคิดของเราเปลี่ยนไป ไม่ว่าจะคิดอะไรให้คิดตรงกันข้าม ไม่มีความคิดไหนผิด ไม่มีความคิดไหนที่ถูก บางทีการตัดสินใจที่แย่ อาจจะนำไปสู่อนาคตที่ดี สิ่งที่ดูผิดในสายตาของคนส่วนใหญ่ กลายเป็นความสำเร็จระดับโลกของใครบางคน ลองทำในสิ่งที่แตกต่างออกไป ความสำเร็จอาจรอคุณอยู่ก็เป็นได้

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

ทดสอบ pop up

ทดสอบระบบ pop up

×