Money Archive

Money

3 ขั้นตอนเอาตัวรอดจากปัญหาการเงิน

ปัญหาการเงินอาจอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิด มีหลายคนที่มีปัญหาแต่ไม่รู้ตัว เราจึงเห็นลูกหนี้บัตรเครดิต ที่ผิดชำระหนี้ ทั้งที่รู้ว่า ดอกเบี้ยนั้นสูง แต่ไม่ได้รู้ถึงอำนาจของดอกเบี้ย (เงินกู้) แบบทบต้นทบดอก บางคนเผลอไปเป็นหนี้นอกระบบ หลายๆ กรณีเริ่มต้นด้วยคำว่า “ไม่รู้”
Make money

5 ปัจจัยความสำเร็จทางการเงิน

ถ้าถามคนร้อยคน ว่าชีวิตนี้คุณต้องการอะไรมากที่สุด คำตอบคงประมาณว่า ความสุข การได้อยู่กับคนรัก การมีเวลาทำสิ่งต่างๆ ที่ต้องการทำ อะไรแบบนี้ คงน้อยคนนักที่จะตอบแบบตรงๆว่า อยากรวยค่ะ อยากมีเงินมากๆ ค่ะ 
Money

40 เรื่องการเงินที่เด็กอนุบาลควรรู้

ไม่มีใครเด็กเกินไปที่จะเรียนรู้เรื่องการเงิน เรื่องการเงินไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญของผู้ใหญ่วัยทำงานเท่านั้นนะคะ ยิ่งเราเรียนรู้เรื่องนี้ได้เร็วเท่าไหร่ ยิ่งสร้างความมั่งคั่งได้เร็วเท่านั้น บางคนบอก ไม่ได้อยากมั่งคั่ง แค่พอกินพอใช้ก็พอ