Web-blog Tips Archive

Web-blog Tips

5 เหตุผลว่าทำไมคุณต้องมีเว็บไซต์

ทำไมต้องมีเว็บไซต์ อาจต้องย้อนกลับไปถามเสียก่อนว่า ทำไมคุณต้องออนไลน์ ต้องการหน้าร้านออนไลน์ ต้องการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ ในระดับไหนล่ะที่คุณพอใจ …
Digital Marketing

รายชื่อคือทรัพย์สิน ห่านทองคำ (Fanpage vs Blog)

สร้างตัวตน สร้างชื่อ สร้างแบรนด์ ใครๆก็สร้างแฟนเพจได้ ใครๆก็สามารถโปรโมทเพจได้ ความสามารถไม่ถึง แต่เงินถึง ยอดไลค์ก็ทะลุเป้าได้เช่นกัน