คู่มือภาษีสำหรับ SMEs และ Start Up

ภาษี เป็นเรื่องสำคัญและมีผลต่อรายได้ ผลกำไรของธุรกิจ ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ หรือขนาดเล็ก แม้แต่การเป็นบุคคลธรรมดา เป็นมนุษย์เงินเดือน เรื่องภาษีก็เป็นเรื่องใกล้ตัว และมีผลมากกว่าที่คิด และนี่คือ คู่มือภาษี ที่ครบสมบูรณ์มากที่สุดเล่มหนึ่ง

กิจการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ SMEs มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากธุรกิจในประเทศไทยกว่าร้อยละ 99 เป็น SMEs นอกจากนี้ SMEs ยังมีสัดส่วนการจ้างงานรวมกว่า 10.5 ล้านตำแหน่ง หรือร้อยละ 80 ของการจ้างงานทั้งหมด และมีมูลค่าทางเศรษฐกิจรวมสูงถึง 5.21 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 39.6 ของ GDP ทั้งประเทศ (ข้อมูลปี 2557) ในฐานะหน่วยงานที่จัดเก็บภาษีเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยของประเทศ กรมสรรพากรได้ตระหนักถึงความสำคัญของ SMEs ต่อเศรษฐกิจไทย จึงให้ความสำคัญต่อการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ดังนั้น กรมสรรพากรจึงได้จัดทำ “คู่มือภาษีสำหรับ Start-up” เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อจะได้สามารถเสียภาษีได้อย่างถูกต้อง

หนังสือ คู่มือภาษี เล่มนี้ จะบอกตั้งแต่ข้อดี ข้อเสีย ของการจัดตั้งรูปแบบกิจการแบบต่างๆ ว่าควรเลือกแบบใด มีจุดไหนต้องระวัง หรือเป็นข้อได้เปรียบ ที่ผู้ประกอบการสามารถเลือกให้เหมาะสม จากคู่มือภาษีเล่มนี้ จะได้คำตอบที่เหมาะสมแน่นอนครับ

นอกจากนี้ คู่มือภาษีนี้ ยังมีลำดับขั้นตอนต่างๆ ข้อบังคับ การเรียกเก็บภาษี การยื่นแบบต่างๆ ครบสมบูรณ์ เป็นเอกสารแจกฟรี ในรูปแบบ ebook คู่มือภาษี สามารถดาวโหลดได้ที่นี่ครับ >>> คู่มือภาษี SMEs และ Start Up

 

สิทธิประโยชน์ทางภาษี
สำหรับผู้ประกอบการ SMEs
Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

ทดสอบ pop up

ทดสอบระบบ pop up

×