The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต

ในเรื่องราว “The Visionary ถอดรหัสกษัตริย์ผู้มองเห็นอนาคต” จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแนวความคิดในการทรงงานของในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อให้เด็กรุ่นหลังและทุกๆคน ได้รับทราบและสามารถนำไปปรับใช้ ประยุกต์ใช้ เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่านทรงงานอย่างหนักเพื่อประชาชน คอยแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะปัญหาเล็กหรือปัญหาใหญ่ท่านก็ไม่เคยมองข้ามมันแม้แต่น้อย ซึ่งในวิดีโอจะแบ่งเป็น 9 ตอนด้วยกัน จะมีอะไรบ้างไปรับชมกันได้เลยค่ะ

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

ทดสอบ pop up

ทดสอบระบบ pop up

×